Partnere i Kalundborg Symbiosis

- DONG Energy

- Gyproc

- Kara / Noveren

- Novo Nordisk

- Novozymes

- Statoil

- Kalundborg Kommune 

- Kalundborg Forsyning

Hvad er den Industrielle Symbiose?

Tankegangen bag Kalundborg Symbiosis er, at den enes affald er den andens råvare. Symbiosen er et samarbejde mellem private virksomheder, offentlige selskaber og Kalundborg Kommune om at skabe bæredygtig produktion.