Destinationsselskabet VisitVestsjælland A/S

Destinationsselskabet VisitVestsjælland A/S

Sammen skaber vi muligheder for vækst
VisitVestsjælland A/S er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner. Vi har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, som paraplyorganisation for turisterhvervene og de tre kommuner.

Hvis du har spørgsmål vedrørende udvikling eller markedsføring af Sjællands Vestkyst, kan du kontakte os på telefon: 70 25 22 06 eller på e-mail.: info@visitv....

VisitVestsjælland vedtog i november 2016 en strategi med fire indsatsområder. Den overordnede vision i strategien er at skabe muligheder: muligheder for aktørerne for at vækste og muligheder for kommunerne for at styrke beskæftigelsen og samarbejdet på tværs af de tre kommuner.

Det overordnede effektmål for 2020 er en samlet turismeomsætning på 2.128 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 403 mio. kr. siden 2014.

Skal dette mål nås, kræver det, at de kommercielle aktører har succes.

VisitVestjælland skal derfor være den afgørende facilitator for at skabe sammenhængskraft på tværs af de tre ejerkommuner, at skabe en styrket fælles attraktionskraft samt at skabe en gennemslagskraft, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene.

VisitVestsjælland har tre primære grupper af samarbejdspartnere:

 • Slagelse, Sorø og Kalundborg kommuner
 • Partnerne
  - Lokale turismevirksomheder der har indgået samarbejde med VisitVestsjælland om fælles markedsføring og forretningsudvikling.
 • Aktører
  - Frivillige foreninger; virksomheder, der ikke er partnere; kulturelle institutioner, som ikke er partnere samt events af ikke-kommerciel karakter

Selskabets opgaver er:

 • At facilitere produktudvikling og understøtte værdikæder med fokus på økonomisk bæredygtighed gennem netværk
 • At have ansvaret for al ekstern markedsføring af den samlede destination
 • At understøtte professionalisering af aktørerne i destinationen, Blandt andet gennem værksteder
 • At stille en platform (visitvestsjælland.dk) til rådighed for de aktører, der laver turismeprodukter i værdikæder

De tre kommuner

PR & kommunikation

Martin W. Hansen
Kommunikationsansvarlig
Tlf.: +45 2425 7172
Email: martin@visitvestsjaelland.dk

Jens Müller

Direktør
Tlf.: +45 28 19 90 11
Emailjens@visitvestsjaelland.dk

Andreas Walther

Online specialist
Tlf.: +45 29 62 94 88
Email: andreas@visitvestsjaelland.dk

Isabella Vassing

Event og aktivitetskoordinator
Tlf: +45 71 95 72 27 
Email: isabella@visitvestsjaelland.dk

Martin W. Hansen

Kommunikationsansvarlig
Tlf.: +45 24 25 71 72
Email: martin@visitvestsjaelland.dk

Mie Danielsen

Partneransvarlig 
Tlf.: +45 24 25 59 16 
Email: mie@visitvestsjaelland.dk

Pia Nielsen

Administrationsmedarbejder
Tlf.: +45 24 25 06 70
Email: pia@visitvestsjaelland.dk

Trine Bruun

Projektleder Erhvervsturisme
Tlf.: +45 53 50 34 12 
Email: trine@visitvestsjaelland.dk