Kalundborg - Esbern Snares by

Esbern Snares by

Den middelalderlige købstad:

Vestligst på Sjælland skyder de to istidsskabte halvøer Asnæs og Røsnæs ud i Storebælt. Sammen danner de den ca. 16 km lange Kalundborg Fjord, der værner så godt om den naturskabte havn, Gisseløre, at Kalundborg kan besejles i selv de hårdeste isvintre. Her ved denne godt beskyttede naturhavn byggede Esbern Snare omkring 1170 en borg på en naturlig banke, hvis rester i dag kan ses i ruinparken vest for Vor Frue kirke og Kalundborg Museum. Den naturlige sø bag banken, ’Munkesøen’, gjorde det muligt at grave en voldgrav rundt om borgen så den blev velbefæstet.

Højbyen i tidlig middelalder

Esbern Snares byplan for Kalundborg, var anlæggelse af den centrale `Mellomgade´ (Adelgade), hvor byens finere borgere boede ud mod det trekantede kirketorv. Parallelt med hovedgaden løb `Sønderste Gade´ (Præstegade) og `Siøgaden´ (Munkesøgade). Begge krumme baggader, hvor en del af byens håndværkere – tømreren, smeden, slagteren og bageren - boede. Den ugentlige markedsdag fandt sted på Torvet - `Akseltorvet´, der sydede af liv på markedsdagene. Her kom bønderne fra `nederbyen´ Kordel kørende gennem `Lænkeporten´ til Højbyen. Al handel skulle foregå på `Akseltorvet´. Højbyens borgere forsynede sig med fødevarer, bønderne og fiskerne med udenlandske varer, mens Johannitermunken prædikede korstog.

I smøgen ved det nuværende Præstegade 23 lå Skibslågetårnet. Dette var den eneste adgang mellem byen og Hærvigen. Her lagde de udenlandske købmænds skibe til. Om bord havde de fine luksuriøse vare, der blev fragtet op til købmanden i Mellomgade, der solgte dem med god fortjeneste på torvet. Ved afsejlingen var skibene lastet med korn, smør og landbrugsprodukter fra byens opland. Kalundborg gik i arv fra far til datter, sammen med ægtemanden Peder Strangesen fik  Ingeborg byen til at udvikle sig til en af Danmarks største byer i midten af 1200-tallet. Stridigheder mellem Valdemar Sejrs sønner resulterede i at Ingeborg blev fordrevet fra Kalundborg i 1262 og måtte flygte til Slesvig, hvor hun døde i 1267 som en meget gammel kone. Herefter kom borg og by på kong Erik Klippings hænder og byens udvikling led i de efterfølgende næsten 100 år under borgerkrig og skiftende ejere.

Kalundborg tæt på at blive Danmarks Hovedstad

I 1344 kommer Kalundborg på Kong Valdemar Atterdags hænder og han gør byen til at sine opholdssteder i Riget. Således starter Kalundborgs anden storhedstid som Kongebyen Kalundborg. Valdemar Atterdag bygger et nyt stort slot øst for byen og lader hele byen befæstet med en ringmur af teglsten. Byens centrale beliggenhed ’midt i Danmark’, slottet og den gode havn medvirker til at kongerne i perioden 1350-1560 har holdt danehof, stændermøder og rigsråd i byen. Dele af statsadministrationen var samlet i byen, rigsarkivet blev opbevaret i Folen på Kalundborg Slot, og på et tidspunkt mens Erik af Pommern var konge, stod byen på spring til at blive landets hovedstad. Men det blev som bekendt kun lige ved og næsten, og da København blev landets officielle hovedstad, mistede Kalundborg langsomt sin fordums betydning. Sagnet siger at Kalundborg ikke blev hovedstad fordi Erik af Pommerns rådgivere ikke var interesseret i at flytte til Kalundborg, da der var større udbud af luksusvarer i København via Østersøhandlen.

Del denne side

Kalundborg anno 1650

I Kalundborg Museums have (Adelgade 23) kan du se en model af det middelalderlige Kalundborg. I midten ses Højbyen, der domineres af den femtårnede Vor Frue kirke. Vestborgen, der blev bygget af Esbern Snare ses ikke på billedet. Til højre ses Kalundborg Slot, der er bygget af Valdemar Atterdag omkring år 1344.

Navnet Kalundborg?

Byen fik navnet på grund af områdets mange alliker, der dengang kaldtes for ”Kaa”. Kaa-lund betyder altså allikelund. Allikerne er med i byens nye vartegn og kan også findes på bl.a. Esbern Snare statuen på Torvet i Højbyen.

Valdemar Atterdag (ca. 1320–1375) Konge af Danmark fra 1340-1375.

Valdemar Atterdag forsøger i år 1341-42 at samle det danske kongerige. Han belejrer Kalundborg, der på dette tidspunkt er i hænderne på en holstensk greve, Grev Johan. Det lykkes ikke Valdemar Atterdag at indtage det velbefæstede Kalundborg, men han køber sig til byen omkring år 1344. Valdemar Atterdag lader Kalundborg Slot bygge –  et kompleks, der bestod af et femfløjet bygningskompleks omgivet af dobbelte ringmure. 

Kalundborg – ’Danmarks Carcassonne’

Arkitekturhistorikeren Wilhelm Lorentzen har kaldet Kalundborg for ’Danmarks Carcassonne’ med henvisning til en af Europas mest berømte fæstningsbyer. Carcassonne er en befæstet by i den sydfranske region Languedoc-Roussillon, der med sin middelalderbebyggelse og sine dobbelte bymure, giver et billede af befæstningskunsten helt fra 500-tallet til 1300-tallet.

Danmarks Rigs arkiv var på Kalundborg Slot

Kalundborg Slot var i 1300-1400-tallet et af Danmarks vigtigste slotte. Her samledes kongen og adlen til politiske forhandlinger, og i krigstid var Kalundborg et vigtigt, militært støttepunkt. På slottet holdtes i 1494 under Kong Hans et stændermøde, hvor Udelelighedsbrevet blev vedtaget d. 31. maj. I brevet blev slået fast at Danmarks Rige var et frit valgrige, dvs. landet kunne ikke udstykkes i arvelodder. 
Danmarks riges arkiv samt rigets kronjuveler blev opbevaret i det store tårn "Folen" ca. 1400-1536. Kalundborg Slot var også statsfængsel og blandt andre blev Christian II i 1549 overført til Kalundborg Slot, som fange og døde her 10 år senere.

Kalundborg

Oplev de naturskønne omgivelser langs hyggelige vandre- og cykelruter, eller kom helt ned i gear på den nærliggende bystrand.