Kalundborg Radiofonistation | Sjællands Vestkyst

Kalundborg Radiofonistation

Opført 1927 næsten midt i Danmark på den flade landtange, Gisseløre. Her var der de bedste betingelser for radiobølgernes udbredelse, og næsten hele Danmark kunne dækkes på langbølge.

De to 105 m høje, trebenede stålgittertårne fra Nakskov Skibsværft af en let konstruktion, der falder godt ind i landskabet, er med årene blevet en slags vartegn for Kalundborg. Jordnettet bestod af 52 km kobbertråd, der var nedpløjet i furer over hele arealet.

Senderne er i tidens løb udskiftet og frekvensen ændret. I 1951 fik Danmark et Program 2, som fra Kalundborg blev sendt på mellembølge. Den 144 m høje antennemast blev anbragt så langt væk som muligt fra langbølgeantennen helt ude på den yderste spids af Gisseløre. Da antennen på alle sider var omgivet af vand, var der intet jordnet, men et antal kobbertråde førtes ud i vandet, hvor de endte i nedrammede kobberrør.

Tilhørende bygninger blev opført i 1931.

1980/81 projekterede Post- og Telegrafvæsenet en ny radiofonistation med nye sendere, men hvor de gamle bygninger fortsat skulle huse installationerne. Senderne blev indrettet med den mest moderne modulationsteknik, og de kom i drift i 1982.

Åbningstider / Tidspunkter

01/01/2013 - 01/01/2014 Mandag - Søndag

Del denne side

Opdateret af:

VisitVestsjælland A/S info@visitvestsjaelland.dk
 

Kontakt

Adresse

Radiovej 10
4400 Kalundborg

Telefon

+45 43322411

Mobiltelefon

+45 20405735

Fakta

  • Adgang

    • Kan kun ses udefra 

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 11.069416
Latitude : 55.677196