Dykning og dykkerture på vestsjælland

Hvad sker der under havoverfladen lokalt?

Storebælt er et helt unikt naturområde både over og under havoverfladen. Under overfladen er det mødet imellem salt og fersk vand i et strømfyldt snævert bælt, der giver et usædvanlig rigt liv, som er varieret og mangfoldigt. Et liv, som de færreste kender til, da livet under overfladen på mange måder er en lukket og skjult verden.

Ved hjælp af fire informationstavler med opfordring til selv at gå på opdagelse, vil vi åbne op for den lukkede og skjulte verden. Kyststrækningen omkring Korsør giver en fantastisk mulighed for at dykke direkte fra stranden – og med en vindbeskyttet lokalitet i den gamle færgehavn er der stort set altid læ for alle vindretninger.

I havet er der ofte samme bundtype over store havområder, men det snævre bælt og den kraftige strøm gør, at bunden inden for et lille område afveksler med stenrev, tangskov, sandbund, ålegræseng osv. De lokale strande er derfor kendetegnede ved en stor variation i både planter og dyr – det er en stor fordel, at man som dykker inden for et lille område kan opleve meget forskelligt. De fire lokaliteter er valgt for at give varieret oplevelse. Årstidernes skiften gør, at man også kan opleve variation over året.

Naturen i Storebælt er helt unik. De specielle strømforhold af fersk vand fra Østersøen og salt vand fra Kattegat/Nordsøen, som mødes i et snævert bælt, byder på gode muligheder for masser af dyre- og planteliv i bæltet. Det sker lige ud for hvor du står. Den særprægede geologi former landskabet.

Stranden ved værftet

Lokaliteten er velegnet for øvede snorkeldykkere og flaskedykkere. Bunden er varieret sandbund og mellemstore sten med tang. På sandbunden skal man især se efter store fladfisk. Der er også rigt dyreliv langs stenmolen. 
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Færgehavnen Strand

Halskov Havn var tidligere kendt for DSB´s bilfærger til Knudshoved ved Nyborg. Nu er havnen ideel til familie dykning – både snorkeldykning og flaskedykning. Uanset vejr og vind kan du dykke her
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Klarskovgaard

Klarskovgaard er en særlig flot undervandslokalitet med et unikt stenrev. Stenene er efterladt af gletsjere under sidste istid. Nogle steder ligger stenene spredt, men man kan også finde stenbunker.
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Ceresstranden

Lokaliteten er velegnet for begyndere – især på dage uden bølger. Dyk derfor på en dag uden vind eller med østenvind. På det lave vand er et væld af småfisk. De talrigeste fisk i Storebælt er kutlinger.
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Halsskov Rev

Revet er et af de virkeligt gode dykkesteder i Danmark med et rigt og varieret liv. Se især stenrevet og området omkring bropillen.
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Agersø

Agersø er både til snorkel- og flaskedyk i rig og afvekslende natur, hvor du får følelsen af, at du er den første, som har svømmet her.
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Svenstrup Strand

Et velegnet sted for fyraftensdyk med vennerne, far/søn og mor/datter med undervandsjagt efter fladfisk og bål på stranden.
Se mere om lokaliteten her

Dyk ved Bisserup Strand

Bisserup er både til snorkel- og flaskedykning. Lige her mødes ferskvand og saltvand. Med dykkerbriller på ses dét tydeligt.
Se mere om lokaliteten her